Πρόγραμμα Sales Power

Εκπαίδευση που απευθύνεται στους συμβούλους ακινήτων του δικτύου μας, με οπτικοακουστικά βοηθήματα, που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την RE/MAX από τον διακεκριμένο σε παγκόσμιο επίπεδο Real Estate Coach, Tom Ferry. Πραγματοποιείται όταν οι σύμβουλοι ακινήτων έχουν αποκτήσει εμπειρία, με στόχο να τους υποστηρίξει πρακτικά ώστε να τελειοποιήσουν τις μεθόδους τους και να εκτοξεύσουν τα αποτελέσματα τους.

Βασικά σημεία του προγράμματος

  • Εμβάθυνση στις τεχνικές πωλήσεων
  • Δημιουργία της απαιτούμενης συναισθηματικής δόμησης
  • Θέσπιση συγκροτημένου πλάνου δράσης
  • Μηχανή κλεισίματος ραντεβού με πελάτες

Διάρκεια Εκπαίδευσης

Clock
42 ώρες
Calendar
14 εβδομάδες
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ